Zbiralnice

Zbiranje odpadne embalaže za blokovno gradnjo poteka v zbiralnicah (na ekoloških otokih).

Zabojnik za papir in kartonsko embalažo (PA)

(zabojnik z rdečim pokrovom)

V zabojnik sodijo:
časopisi, revije, zvezki, knjige, prospekti, katalogi, pisarniški papir, papirnate nakupovalne vrečke, kartonska embalaža.
papir in kartonska embalaza

Zabojnik za stekleno embalažo (ST)

(zabojnik z zelenim pokrovom z odprtino)

V zabojnik sodijo:
steklena embalaža živil in pijač, steklena embalaža zdravil in kozmetike, kozarci vloženih živil.

steklo

Zabojnik za mešano embalažo (plastična in kovinska embalaža ter tetrapaki)

(zabojnik z rumenim pokrovom)

V zabojnik sodijo:
plastična embalaža živil in pijač, plastična embalaža čistil in pralnih sredstev, kovinska embalaža živil in pijač, tetrapaki, plastični lončki in vrečke.

embalaza

 

Zbiralnice so namenjene zbiranju komunalne embalaže. V zbiralnicah je prepovedano odlaganje ostalih odpadkov (kosovnih, gradbenih, mešanih komunalnih, biorazgradljivih odpadkov ...).

Pri pregledu odjemnih mest za komunalne odpadke, kamor sodijo tudi zbiralnice, sodeluje občinska komunalna inšpekcija, ki lahko v primeru nepravilnega odlaganja odpadkov kršitelja tudi oglobi.

Globa znaša od 200 € naprej za fizične osebe in 1400 € za pravne osebe.


Lokacije zbiralnic po občinah

Na spodnjih povezavah si lahko po občinah ogledate naše zbiralnice, ki smo jih za občane postavili v našem podjetju:

Nepravilnosti v zbiralnicah

V zbiralnice sodi samo ČISTA embalaža.

V zabojnik:

  • z rumenim pokrovom sodi mešana embalaža, ki mora biti iztočena in stisnjena (plastična, kovinska embalaža in tetrapaki),
  • z rdečim pokrovom sodi čist papir in kartonska embalaža,
  • z zelenim pokrovom z odprtino sodi steklena embalaža, ki mora biti izpraznjena oz. iztočena.

V zbiralnice NE SODI: odpadna električna in elektronska oprema, kosovni odpadki, biološki in mešani komunalni odpadki, nevarni odpadki, vrečke z različnimi odpadki brez našega logotipa.

Vsi našteti odpadki se lahko brezplačno pripeljejo v zbirni center. Vstop v zbirni center je možen s predloženo zadnjo položnico in osebnim dokumentom.

urejena zbiralnica

Urejena zbiralnica

PUP Saubermacher

PODATKI

PUP-Saubermacher d.o.o.
Koroška cesta 46, 3320 Velenje
T:  03 896 87 11
F:  03 896 87 19

E:  podjetje@pup-saubermacher.si

PUP Saubermacher

Uradne ure

Ponedeljek, sreda: 7.00 - 9.30 in 10.30 - 15.00
Četrtek, petek: 7.00 - 9.30 in 10.30 - 13.00
Torek: ni uradnih ur

V času uradnih ur lahko dobite informacije o ravnanju z odpadki tako, da iz položnice navedete številki plačnika in odjemnega mesta. S položnico lahko vstopate v zbirni center Velenje in Podhom.

Delovni čas zbirnih centrov

ZC Velenje
Od aprila do konca septembra:
ponedeljek - petek: 8.00 do 18.00
sobota: 8.00 do 12.00
dan pred praznikom odprto do 14.00
nedelje in prazniki zaprto

Od oktobra do konca marca:
ponedeljek - petek:  8.00 do 17.00
sobota: 8.00 do 12.00
dan pred praznikom odprto do 14.00
nedelje in prazniki zaprto
ZC Podhom
ponedeljek: 8.00 do 15.30
četrtek: 10.00 do 17.00
1. sobota v mesecu:
od 8:00 do 12:00 (v primeru, da je ta dan praznik, se prestavi na 2. soboto v mesecu)

dan pred praznikom odprto do 14.00
ZM Šmartno ob Paki
1. in 3. sobota v mesecu:
od 8.00 do 12.00
ob praznikih zaprto
ZM Šoštanj

2. in 4. sobota v mesecu:
od 9.00 do 12.00
ob praznikih zaprto

Varstvo osebnih podatkov
V primeru vprašanj s področja varstva osebnih podatkov oz. uveljavljanja vaših pravic se lahko obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov.
Odvetnica Maja Škorić 
(Data protection Officer - DPO)
Verovškova 55, Ljubljana
e: dpo@pup-saubermacher.si
t: +386 (0)1 81 09 516
Sodelujemo v projektu Manj je več.
Image