Sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov

Po Uredbi o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov mora izvajalec javne službe pred oddajo mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: MKO) zagotoviti sortirno analizo teh odpadkov, s katero ugotovi njihovo sestavo.

Sortirno analizo in vzorčenje odpadkov izvede oseba s pridobljeno akreditacijo za vzorčenje po naslednjih postopkih:

  1. naključni odvzem in priprava določenega števila vzorcev mešanih komunalnih odpadkov,
  2. analiza sestave mešanih komunalnih odpadkov s sortiranjem in tehtanjem frakcij iz vzorca,
  3. ocena najbolj verjetne sestave mešanih komunalnih odpadkov in
  4. izdelava poročila o sortirni analizi.

Poročila:

Z natančnim ločevanjem (embalaže, organskih kuhinjskih odpadkov,…) lahko pripomoremo k zmanjšanemu odstotku mešanih komunalnih odpadkov, kot nam narekuje tudi zakonodaja in okoljski cilji.

Sortirne analize že drugo leto zaporedoma kažejo, da je še vedno več kot 50% tekstila, bioloških odpadkov, embalaže in podobno, ki sodijo v druge za to primerne zabojnike.

Gospodinjstva, ki so se zavezala za uporabo lastnega kompostnika in nimajo rjavega zabojnika, morajo biološke odpadke kompostirati na lastnem kompostniku oz. naročiti rjav zabojnik za biorazgradljive odpadke.

Podrobne rezultate sortirnih analiz za preteklo leto si lahko ogledate v boršurah, ki jih najdete tukaj: medijske objave

 

 

PUP Saubermacher

PODATKI

PUP-Saubermacher d.o.o.
Koroška cesta 46, 3320 Velenje
T:  03 896 87 11
F:  03 896 87 19

E:  podjetje@pup-saubermacher.si

PUP Saubermacher

Uradne ure

Ponedeljek, sreda: 7.00 - 9.30 in 10.30 - 15.00
Četrtek, petek: 7.00 - 9.30 in 10.30 - 13.00
Torek: ni uradnih ur

V času uradnih ur lahko dobite informacije o ravnanju z odpadki tako, da iz položnice navedete številki plačnika in odjemnega mesta. S položnico lahko vstopate v zbirni center Velenje in Podhom.

Delovni čas zbirnih centrov

ZC Velenje
Od aprila do konca septembra:
ponedeljek - petek: 8.00 do 18.00
sobota: 8.00 do 12.00
dan pred praznikom odprto do 14.00
nedelje in prazniki zaprto

Od oktobra do konca marca:
ponedeljek - petek:  8.00 do 17.00
sobota: 8.00 do 12.00
dan pred praznikom odprto do 14.00
nedelje in prazniki zaprto
ZC Podhom
ponedeljek: 8.00 do 15.30
četrtek: 10.00 do 17.00
1. sobota v mesecu:
od 8:00 do 12:00 (v primeru, da je ta dan praznik, se prestavi na 2. soboto v mesecu)

dan pred praznikom odprto do 14.00
ZM Šmartno ob Paki
1. in 3. sobota v mesecu:
od 8.00 do 12.00
ob praznikih zaprto
ZM Šoštanj

2. in 4. sobota v mesecu:
od 9.00 do 12.00
ob praznikih zaprto

Varstvo osebnih podatkov
V primeru vprašanj s področja varstva osebnih podatkov oz. uveljavljanja vaših pravic se lahko obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov.
Odvetnica Maja Škorić 
(Data protection Officer - DPO)
Verovškova 55, Ljubljana
e: dpo@pup-saubermacher.si
t: +386 (0)1 81 09 516
Sodelujemo v projektu Manj je več.
Image